stosy monet obok samochodu

Ubezpieczenia komunikacyjne

W skład ubezpieczeń komunikacyjnych wchodzi obowiązkowe OC, a także dobrowolne autocasco, NNW i assistance. Polisa OC na samochód, podobnie jak OC dla rolników, jest obligatoryjna. Oznacza to, że musi nią być objęty niemal każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny, który porusza się po drodze. Jej brak wiąże się z poważnym konsekwencjami finansowymi dla właściciela samochodu osobowego, ciężarowego, dostawczego czy też motoru.

Oferujemy ubezpieczenia od wielu towarzystw, dlatego u nas mogą państwo porównać ze sobą wysokość składek na różnych polisach. Na korzyść może zadziałać fakt dotychczasowej bezszkodowej jazdy i związanych z tym zniżek. Wystarczy przy zawieraniu umowy dostarczyć do nas historię dotychczasowego ubezpieczenia pojazdu.

 

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne

Jak zostało wspomniane, nie brakuje u nas wielu wariantów polis dodatkowych do podstawowego OC pojazdu. Wśród nich znajdują się:

  • autocasco – pokrycie kosztów szkody powstałej w wyniku kolizji lub wypadku, a także uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub warunki atmosferyczne. Zapewnia także wypłatę odszkodowania na wypadek kradzieży pojazdu, jego wybuchu bądź pożaru;
  • NNW – zapewnia pokrycie kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją, które są konieczne na skutek obrażeń, jakich dozna kierowca i pasażerowie w razie wypadku bądź kolizji. To także wypłata odszkodowania z doznany trwały uszczerbek na zdrowiu w tego rodzaju zdarzeniach;
  • assistance – obejmuje pokrycie kosztów, a także organizację transportu uszkodzonego pojazdu w wypadku lub z powodu awarii na drodze. Gwarantuje także wynajem pojazdu zastępczego i inne usługi wchodzące w zakres pomocy drogowej.

Komunikacyjne ubezpieczenia dobrowolne zapewniają zatem wraz z OC kompleksową ochronę w razie nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Dzięki nim wszelkie związane z tym zobowiązania finansowe są pokrywane przez ubezpieczyciela i nie muszą się państwo martwić o pozyskanie środków na własną rękę.

 

 


Ubezpieczenie skrojone na miarę Twoich potrzeb. Zapraszamy!

Czytaj więcej