kłos w dłoni

Ubezpieczenia rolników

Oferujemy obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników. Według obowiązujących przepisów nie tylko właściciele pojazdów mechanicznych muszą obligatoryjnie wykupić polisę, ale również osoby, które posiadają gospodarstwo rolne.

Jednym z takich ubezpieczeń jest OC rolnika. To w ramach tego rodzaju produktu ubezpieczeniowego towarzystwo wypłaci odszkodowanie osobom trzecim, które doznały szkody w związku z prowadzonym przez rolnika gospodarstwem. Obejmuje szkody wyrządzone przez samego właściciela oraz osoby pracujące w gospodarstwie. Co więcej, z OC rolnika odszkodowanie przysługuje także zatrudnionym pracownikom, którzy ulegną wypadkowi podczas wykonywania swoich obowiązków.

 

Ubezpieczenie budynków rolnych

Zapewniamy dostęp do wielu ofert ubezpieczenia budynków rolnych. To kolejne obowiązkowe ubezpieczenie, o którym musi pamiętać rolnik. Okres trwania umowy wynosi rok, po którym umowa automatycznie się odnawia – podobnie jak w przypadku OC rolnika i komunikacyjnego. Polisę można zawszeć w wariancie standardowym lub od wszystkich ryzyk. Podstawowy zakres chroni budynki rolne przed między innymi skutkami:

  • ognia,
  • huraganu,
  • powodzi i podtopienia,
  • gradu,
  • opadów śniegu,
  • lawiny,
  • eksplozji,
  • uderzenia pioruna.

Jakiekolwiek straty finansowe związane ze zniszczeniem budynków przez wyżej wymienione czynniki są pokrywane w ramach odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

 


Ubezpieczenie skrojone na miarę Twoich potrzeb. Zapraszamy!

Czytaj więcej