dwie osoby wykonujące obliczenia

Ubezpieczenia finansowe

W naszych biurach przedstawimy państwu atrakcyjne oferty ubezpieczeń finansowych. Jednym z nich jest ubezpieczenie kredytu, również hipotecznego. To korzystne zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań finansowych, gdy nie będą mogli ich państwo spłacić w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. Zalicza się do nich:

  • śmierć w wyniku choroby lub wypadku;
  • trwałe lub częściowe inwalidztwo i związana z tym niezdolność do pracy zarobkowej;
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Ubezpieczenie kredytu jest także zabezpieczeniem dla państwa bliskich, którzy w powyższych okolicznościach, mogliby zostać obciążeni spłatą zobowiązania.

 

Gwarancje ubezpieczeniowe

Oferowane przez nas gwarancje ubezpieczeniowe są skierowane przede wszystkim do klientów biznesowych. Ich zawarcie jest nierzadko jednym z warunków przystąpienia do przetargów czy zawarcia kontraktów na duże zlecenia handlowe lub usługowe.

W razie gdy zleceniobiorca nie wywiąże się z warunków umowy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci określoną sumę zleceniodawcy. Państwa firma zachowa tym samym płynność finansową. Dają one zatem korzyści dla obydwu strony – zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Dostępne u nas gwarancje ubezpieczeniowe to między innymi:

  • zapłata wadium,
  • należyte wykonanie kontraktu/umowy,
  • właściwe usunięcie wad i usterek,
  • zwrot zaliczki.

 

 


Ubezpieczenie skrojone na miarę Twoich potrzeb. Zapraszamy!

Czytaj więcej